обрисувам

обрисувам
гл. - рисувам, изписвам, нарисувам, изрисувам
гл. - описвам, очертавам, давам описание, изобразявам, окачествявам, охарактеризирам, характеризирам
гл. - давам, предавам
гл. - чертая

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • давам — гл. предавам, подавам, връчвам, отстъпвам гл. предлагам, предоставям, държа на разположение, поднасям, отпущам гл. продавам гл. продоволствам, снабдявам, доставям, отдавам гл. възнаграждавам, награждавам гл. позволявам, р …   Български синонимен речник

  • изобразявам — гл. рисувам, изрисувам, нарисувам, изписвам гл. представям, обрисувам, очертавам, описвам, начертавам, възпроизвеждам гл. означавам, символизирам гл. чертая …   Български синонимен речник

  • изписвам — гл. рисувам, нарисувам, изобразявам, обрисувам, изразявам, отбелязвам гл. отписвам …   Български синонимен речник

  • изпъквам — гл. появявам се, изскачам, излизам начело, излизам наяве, излизам напред, показвам се, възниквам, бия на очи, правя впечатление, проявявам се, прочувам се, отличавам се, ставам известен, прославям се, славя се, носи ми се славата, виден съм,… …   Български синонимен речник

  • квалифицирам — гл. охарактеризирам, окачествявам, обрисувам, определям, рисувам, описвам, очертавам, давам преценка, таксувам гл. повишавам квалификацията, усъвършенствувам, подготвям …   Български синонимен речник

  • нарисувам — гл. обрисувам, описвам, охарактеризирам, очертавам, изписвам, рисувам …   Български синонимен речник

  • начертавам — гл. чертая, рисувам, нарисувам, очертавам, обрисувам, описвам, скицирам, отбелязвам гл. кроя, предначертавам, планувам гл. браздя, трасирам гл. планирам, организирам, съставям план, разпределям гл. изобразявам гл. нанасям …   Български синонимен речник

  • окачествявам — гл. охарактеризирам, квалифицирам, определям, обрисувам, описвам, рисувам, очертавам, таксувам, оценявам, давам характеристика …   Български синонимен речник

  • описвам — гл. разказвам, излагам, изобразявам, обрисувам, рисувам, чертая, начертавам, очертавам, охарактеризирам, представлявам, давам описание гл. давам отчет, отчитам се гл. давам, предавам гл. характеризирам, определям, надписвам …   Български синонимен речник

  • охарактеризирам — гл. окачествявам, квалифицирам, обрисувам, описвам, давам характеристика, очертавам …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”